Company Logo

Duyurular

Bilindiği üzere, 26.2.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde ½ oranında KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması öngörülmüş ve söz konusu uygulama 27.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü görüşlerde, Maliye Bakanlığınca yapılan bu uygulamanın, sektörümüzde önemli sorunlara neden olduğu ifade edilerek et satışlarında KDV tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerektiği talep edilmiştir.
Bunun üzerine Federasyonumuzca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi sırasında yapılan KDV tevkifatı uygulaması 14.4.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 1.5.2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile, büyük ve küçükbaş hayvan teslimlerinde yapılan ½ oranındaki tevkifat uygulaması, son olarak 30 Nisan 2012 tarihine kadar uygulanacak, bu tarihten sonraki et satışlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Bilgilerinize…


Bilindiği üzere, 26.2.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde ½ oranında KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması öngörülmüş ve söz konusu uygulama 27.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü görüşlerde, Maliye Bakanlığınca yapılan bu uygulamanın, sektörümüzde önemli sorunlara neden olduğu ifade edilerek et satışlarında KDV tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerektiği talep edilmiştir.
Bunun üzerine Federasyonumuzca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi sırasında yapılan KDV tevkifatı uygulaması 14.4.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 1.5.2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile, büyük ve küçükbaş hayvan teslimlerinde yapılan ½ oranındaki tevkifat uygulaması, son olarak 30 Nisan 2012 tarihine kadar uygulanacak, bu tarihten sonraki et satışlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Bilgilerinize…


Bilindiği üzere, 26.2.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde ½ oranında KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması öngörülmüş ve söz konusu uygulama 27.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü görüşlerde, Maliye Bakanlığınca yapılan bu uygulamanın, sektörümüzde önemli sorunlara neden olduğu ifade edilerek et satışlarında KDV tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerektiği talep edilmiştir.
Bunun üzerine Federasyonumuzca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi sırasında yapılan KDV tevkifatı uygulaması 14.4.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 1.5.2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile, büyük ve küçükbaş hayvan teslimlerinde yapılan ½ oranındaki tevkifat uygulaması, son olarak 30 Nisan 2012 tarihine kadar uygulanacak, bu tarihten sonraki et satışlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Bilgilerinize…


Bilindiği üzere, 26.2.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde ½ oranında KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması öngörülmüş ve söz konusu uygulama 27.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü görüşlerde, Maliye Bakanlığınca yapılan bu uygulamanın, sektörümüzde önemli sorunlara neden olduğu ifade edilerek et satışlarında KDV tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerektiği talep edilmiştir.
Bunun üzerine Federasyonumuzca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi sırasında yapılan KDV tevkifatı uygulaması 14.4.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 1.5.2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile, büyük ve küçükbaş hayvan teslimlerinde yapılan ½ oranındaki tevkifat uygulaması, son olarak 30 Nisan 2012 tarihine kadar uygulanacak, bu tarihten sonraki et satışlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Bilgilerinize…


Bilindiği üzere, 26.2.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde ½ oranında KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması öngörülmüş ve söz konusu uygulama 27.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü görüşlerde, Maliye Bakanlığınca yapılan bu uygulamanın, sektörümüzde önemli sorunlara neden olduğu ifade edilerek et satışlarında KDV tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerektiği talep edilmiştir.
Bunun üzerine Federasyonumuzca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi sırasında yapılan KDV tevkifatı uygulaması 14.4.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 1.5.2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile, büyük ve küçükbaş hayvan teslimlerinde yapılan ½ oranındaki tevkifat uygulaması, son olarak 30 Nisan 2012 tarihine kadar uygulanacak, bu tarihten sonraki et satışlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Bilgilerinize…


Bilindiği üzere, 26.2.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde ½ oranında KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması öngörülmüş ve söz konusu uygulama 27.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü görüşlerde, Maliye Bakanlığınca yapılan bu uygulamanın, sektörümüzde önemli sorunlara neden olduğu ifade edilerek et satışlarında KDV tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerektiği talep edilmiştir.
Bunun üzerine Federasyonumuzca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi sırasında yapılan KDV tevkifatı uygulaması 14.4.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 1.5.2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile, büyük ve küçükbaş hayvan teslimlerinde yapılan ½ oranındaki tevkifat uygulaması, son olarak 30 Nisan 2012 tarihine kadar uygulanacak, bu tarihten sonraki et satışlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Bilgilerinize…


Bilindiği üzere, 26.2.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde ½ oranında KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması öngörülmüş ve söz konusu uygulama 27.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü görüşlerde, Maliye Bakanlığınca yapılan bu uygulamanın, sektörümüzde önemli sorunlara neden olduğu ifade edilerek et satışlarında KDV tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerektiği talep edilmiştir.
Bunun üzerine Federasyonumuzca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi sırasında yapılan KDV tevkifatı uygulaması 14.4.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 1.5.2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile, büyük ve küçükbaş hayvan teslimlerinde yapılan ½ oranındaki tevkifat uygulaması, son olarak 30 Nisan 2012 tarihine kadar uygulanacak, bu tarihten sonraki et satışlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Bilgilerinize…


Bilindiği üzere, 26.2.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde ½ oranında KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması öngörülmüş ve söz konusu uygulama 27.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü görüşlerde, Maliye Bakanlığınca yapılan bu uygulamanın, sektörümüzde önemli sorunlara neden olduğu ifade edilerek et satışlarında KDV tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerektiği talep edilmiştir.
Bunun üzerine Federasyonumuzca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi sırasında yapılan KDV tevkifatı uygulaması 14.4.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 1.5.2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile, büyük ve küçükbaş hayvan teslimlerinde yapılan ½ oranındaki tevkifat uygulaması, son olarak 30 Nisan 2012 tarihine kadar uygulanacak, bu tarihten sonraki et satışlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Bilgilerinize…3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanunu

 

3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanunu

 


 

MESLEK EĞİTİMİ KANUNU(1)

 

                     (Değişik : 29/06/2001 – 4702 K/22)                   

 

                                                                               

 

    Kanun No                                               : 3308                                               

 

    Kabul Tarihi                                          : 5/6/1986                                           

 

    Yayımlandığı R.Gazete Tarih                : 19/6/1986                                             

 

    Sayısı                                                  : 19139                       

 

   

 

 

 

Değişiklik Yapan

 

Kanun No :

Tarih :

Resmi Gazete Tarihi :

Resmi Gazete No :

3824

25/06/1992

11/07/1992

21281

4306

16/08/1997

18/08/1997

23084

4684

20/06/2001

03/07/2001

24451

4702

29/06/2001

10/07/2001

24458

 

 

 

                                                                               

 

BİRİNCİ KISIM                                      

 

Genel Hükümler                                    

 

                                                                               

 

    Amaç                                                                       

 

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.      

 

                                                                               

 

    Kapsam                                                                      

 

    Madde 2 -  (Değişik : 29/06/2001 – 4702 K/5 md.) Bu Kanun, Mesleki eğitim kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işyerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.                   

 

                                                                               

 

    Tanımlar                                                                   

 

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                                                 

 

    a) "Bakanlık",  (Değişik : 29/06/2001 – 4702 K/22 ) ; Milli Eğitim  Bakanlığını(²);                   

 

    b) "Aday çırak", çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiyi;                                                                        

 

    c) "Çırak", çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen  kişiyi;                                                                        

 

    d) (Değişik 29/06/2001 – 4702 K/6 md.)   "Öğrenci", işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri;  

 

    e) "Kalfa", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul  edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi;                                     

 

    f) "Usta", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile  açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi;          

 

   g) (Değişik 29/06/2001 – 4702 K/6 md.) "Usta öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslek ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, meslek eğitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;                                        

 

    h) (Değişik 29/06/2001 – 4702 K/6 md.)   "İşletmelerde Meslek Eğitim", mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve  teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları    eğitim uygulamalarını;   

 

 

 

 ( 1)   29/06/2001 tarih ve 4702 sayılı Kanunun 22. maddesi ile, 3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitimi      Kanununun”  adı “Mesleki Eğitim Kanunu”  olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

 

(2)  29/06/2001 tarih ve 4702 sayılı Kanunun 22. maddesi ile, bu Kanunda geçen, “Milli Eğitim Gençlik ve  Spor Bakanlığı”  ibaresi   “Milli Eğitim Bakanlığı” olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

 

  

 

     i) "Fon", (Değişik 29/06/2001 – 4702 K/22 md.) “Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” nu(3);   ( Bu bent ,  20/06/2001 – 4684 K/10 md. İle 01/01/2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

     j) (Ek : 29/06/2001 – 4702 K/6 md.) “Mesleki ve Teknik  Eğitim Okul ve Kurumları”, mesleki ve teknik alanında, diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını;

 

     k) (Ek : 29/06/2001 – 4702 K/6 md.) “Personel”, kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde maaş yada ücret karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri;

 

     l) (Ek : 29/06/2001 – 4702 K/6 md.) “İşletme”, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerini;

 

     m) (Ek : 29/06/2001 – 4702 K/6 md.) “Eğitici Personel”, mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, labaratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi;

 

      n) (Ek : 29/06/2001 – 4702 K/6 md.) “Meslek Alanı”, ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı;

 

      o) (Ek : 29/06/2001 – 4702 K/6 md.) “Meslek Dalı”, bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini;

 

                                                                       

 

    ifade eder.            

 

       İKİNCİ KISIM

 

                                       Kurullar                                        

 

                                                                                

 

                                  BİRİNCİ BÖLÜM                                     

 

     Mesleki Eğitim Kurulu(4)     

 

                  (Değişik : 29/06/2001 – 4702 K/22 md.)                 

 

                                                                                

 

    Kurul                                                                      

 

    Madde 4 - (Değişik : 29/06/2001 – 4702 K/7  md.) Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlaması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında  kararlar almak ve  Bakanlığa  görüş bildirmek üzere, Bakanlıkta Mesleki Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurulun kararları Bakanlık ve  ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür.

 

           Mesleki Eğitim Kurulu Bakanlık  Müsteşarının  başkanlığında;                                      

 

a)    Bakanlığın mesleki eğitimle görevli Müsteşar yardımcıları,

 

b)    İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

 

c)    Maliye Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

 

d)    Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

 

e)    Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

 

f)     Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

 

g)    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

 

h)    Turizm Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

 

i)      Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

 

j)      Bakanlığın, mesleki eğitim ile ilgili genel müdürleri,

 

k)    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Koordinasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

 

l)      Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

 

m) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu  Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

 

 

 

 (3) 29/06/2001 tarih ve 4702 sayılı Kanunun 22. maddesi ile, bu Kanunda geçen “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” ibaresi “Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

 

(4) 29/06/2001 tarih ve 4702 sayılı Kanunun 22. maddesi ile, bu Kanunda geçen “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu” ibaresi “Mesleki Eğitim Kurulu” olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

 

                                                                                               

 

n)    En çok işçiyi  temsil eden İşçi  Sendikaları Konfederasyonu  Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

 

o)   Bankalar Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

 

p)    Mesleki  eğitim alanında  görevlendirilecek Yükseköğretim Kurulu temsilcisi,

 

r)     Türkiye Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri Odaları Birliği Başkanı veya üst düzet yetkilisinden,

 

       Oluşur.

 

                                                         

 

          Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda, Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına ilgili kurum temsilcilerini de davet eder.

 

 

 

          Milli Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü durumlarda Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Mesleki Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Mesleki Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

 

 

    Görevleri                                                                   

 

    Madde 5 - Mesleki Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:        

 

    a) Gerek bu Kanun ve gerekse bu Kanuna göre çıkarılacak olan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmesini sağlamak.          

 

    b) Muhtelif sektör ve branşta çıraklık eğitimi ile meslek eğitimi konusunda eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek.                      

 

    c) (Değişik 29/06/2001- 4702 K/22) Mesleki Eğitim(5) programlarının esasları ve süreleri hakkında  Bakanlığa görüş bildirmek.                                                     

 

    d) Çıraklık ve işletmelerdeki mesleki eğitim  (Değişik: 29/06/2001-4702  K/22) sınav(6)  komisyonlarının kurulması ve çalışması ile sınavların yapılış usullerine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.                                         

 

    e) Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için   sözleşme modellerini hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.                           

 

    f) Lüzumu halinde  mesleki eğitim ile ilgili konuların incelenmesi için ihtisas komisyonları kurmak.                                           

 

    g) Mesleki eğitimle ilgili Bakanlıkça gönderilecek konuları incelemek ve görüş bildirmek.                                                  

 

    h) Bu Kanuna göre yapılacak çıraklık ve işletmelerdeki mesleki eğitimde; uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak yer ve meslekleri belirlemek ve Bakanlığa görüş bildirmek.                                                        

 

    i) (Değişik: 29/06/2001-4702 K/22) İl Mesleki Eğitim Kurullarının(7) yıllık çalışma raporlarını   değerlendirmek.                                                                

 

    j) Teknolojik gelişmelerin ve iş hayatındaki değişmelerin meslek eğitimine etkilerini izlemek ve Bakanlığa bildirmek.                                     

 

        

 

                                                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM                                       

 

İl  Mesleki Eğitim Kurulu                        

 

                                                                               

 

    Kurul                                                                      

 

    Madde 6 – (Değişik : 29/06/2001 – 4702 K/8 md.) Bu Kanun kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak ve valiliğe görüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere illerde il mesleki eğitim kurulu kurulur.

 

 

 

    İl  Mesleki Eğitim Kurulu, İl Milli eğitim Müdürünün Başkanlığında;

 

a)    Belediye Başkanı veya Temsilcisi (Büyükşehirlerde Vali tarafından belirlenecek Belediye Başkanı veya Temsilcisi),

 

 

 

 (5) 29/06/2001 tarih ve 4702 sayılı  Kanunun 22. maddesi ile, bu Kanunda geçen “Çıraklık ve Mesleki Eğitimi” ibaresi “Mesleki Eğitim” olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

 

(6) 29/06/2001 tarih ve 4702 sayılı Kanunun 22. maddesi ile, bu Kanunda geçen “İmtihan” ibaresi “sınav” olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

 

(7) 29/06/2001 tarih ve 4702 sayılı Kanunun 22. maddesi ile, bu Kanunda geçen “İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu” ibaresi “İl Mesleki eğitim Kurulu” olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

 

                                       

 

b)    İl Sağlık Müdürü veya Temsilcisi,

 

c)    İl  Sanayi ve Ticaret Müdürü,

 

d)    Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı veya Temsilcisi ile Mesleki eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili oda yöneticileri arasından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca seçilecek üç üye,

 

e)    İl Ticaret Odası Başkanı veya Temsilcisi,

 

f)      İl Sanayi Odası Başkanı veya Temsilcisi,

 

g)    Sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı kurulmadığı yerlerde, İl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı veya Temsilcisi,     

 

h)    İlin,   mesleki eğitimden sorumlu Milli Eğitim  Müdür Yardımcısı,

 

i)      Kurulun sekreterya görevini yürüten okul müdürü,

 

j)      İlde faaliyet gösteren mesleki ve teknik eğitim okullarından ve kurumlarından birer yönetici,

 

k)     En fazla işçiyi temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği işçi   sendikaları temsilcisi,

 

l)       Defterdar veya temsilcisi,

 

m) Türkiye İş Kurumu İl müdürü veya Temsilcisi,

n)    Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı SigorBooks!

www.kasaplarfederasyonu.org.tr Kupon Yazılım tarafından hazırlanmıştır.. Tüm hakları Kasaplar Federasyonu'na aittir..